Privacybeleid

1. WIE?
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke
voor de verwerking van Vita Verde, met maatschappelijke zetel te Veurnseweg 42 – 8900
Ieper, met ondernemingsnummer BTW BE0656539748, en als contactpersoon Alexander
Schepens (info@vitaverdetuinen.be).
Vita Verde respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins
persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. ’ Vita Verde leeft de
Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


2. WELKE GEGEVENS?
Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als
u zich opgeeft als een kandidaat werknemer of uw cv of motivatiebrief overmaakt. De gegevens
die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en
andere gegevens die we in het kader van onze hoofdactiviteiten nodig hebben.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
Met betrekking tot gebruikers van de website:
Afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie;
informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere
mailings) en gepersonaliseerde aanbiedingen over onze producten en diensten indien u zich
hiervoor uitdrukkelijk hebt ingeschreven; verbetering en beveiliging van onze website; en
registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van
gebruiksstatistieken.
Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In
zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Vita Verde uw Persoonsgegevens ingevolge een
gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.
Vita Verde zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en
ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
De persoonsgegevens worden door Vita Verde bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele
relatie tussen de Vita Verde en de gebruiker.


4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Vita Verde heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane
toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Vita Verde aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw
persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet
toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor
het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw
identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook
van het gebruik dat Vita Verde met uw persoonsgegevens maakt.
5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vita Verde. Daarnaast heeft u
steeds het recht om Vita Verde te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of
te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
5.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om
ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens
voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ’ Vita Verde in
een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
verantwoordelijken over te laten dragen.
5.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het
recht om die toestemming in te trekken.
5.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door Vita Verde daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar
info@vitaverdetuinen.be, per post naar Steenovenstraat 7 8900 Ieper of door gebruik te maken
van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
5.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Vita Verde
evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.7 Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel
+32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


6. HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat
websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Vita Verde is niet
verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik
van cookies op die websites.


7. WIJZIGINGEN
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na
te lezen op eventuele wijzigingen.
Laatst bijgewerkte versie: 26-07-2022


COOKIE POLICY
WIE?
Vita Verde
Steenovenstraat 7
8900 Ieper
www.vitaverdetuinen.be
e-mail: info@vitaverdetuinen.be
BTW BE0656539748


WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden
geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische
cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies
(cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer
optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een
bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het
platform.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een
partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies
lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw
computer of mobiel apparaat bevindt.
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst
heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende
onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website
te personaliseren aan de gebruiker.
Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.


VITA VERDE MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:
1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen
ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de
verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te
discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de
website mogelijk niet of niet optimaal werken.
2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites
vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer
gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een
nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website
opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven
op de website te onthouden.
3. Third party cookies
In bepaalde gevallen gebruiken we cookies van betrouwbare derde partijen. Deze website
gebruikt Google Analytics, wat een van de meest gebruikte en betrouwbare analytics software is
op het internet en die ons helpt om de voorkeuren van de gebruikers te analyseren, zodat we de
ervaring van de gebruikers op onze website kunnen optimaliseren.
Voor meer informatie, zie privacy.google.com


BEHEER VAN COOKIES
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten
cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te
allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze
website en aldus uw toestemming intrekken.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in
het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van
cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt
maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om
cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of
mobiel apparaat.
Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn
ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen
uitvoeren:
Bij browser – Microsoft Internet Explorer
• In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle
cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
• Klik op ‘OK’.
Bij browser – Mozilla Firefox
• Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
• Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil
worden’ niet is aangevinkt.
• Klik op ‘OK’.
Bij browser – Google Chrome
• Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
• Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content
settings’.
• Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
Bij browser – Safari
• Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
• Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame
cookies’ aan.
Click ‘Save’.
Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies
hebben, kan je steeds contact opnemen via info@rondpunt.com.
Laatst bijgewerkte versie: 26-07-2022